Софія Київська
Заповідник
Софіївський Собор у Києві

Головна       Заповідник "Софія Київська"      Собор Софія Київська      Архітектурні пам'ятники на території заповідника Софія Київська


укр. рус. eng.


Заповідник
Софія Київська

Історія
План заповідника
СОБОР СОФІЯ КИЇВСЬКА
Нартекс - притвор храму
Архітектура і розписи
- ПЛАН 1-го поверху
- Мозаїки
- Фрески
- Графіті
- інші деталі
Саркофаг Ярослава Мудрого
Північна галерея
Башти
Хори
- ПЛАН 2-го поверху
АРХІТЕКТУРНІ ПАМ'ЯТКИ на території заповідника
Дзвіниця
Бурса (Семінарія)
Братський корпус
Будинок митрополита
Трапезна
Консисторія (Хлібня)
Південна в'їзна башта
Брама Заборовського
Перша древньоруська бібліотека
ФІЛІАЛИ ЗАПОВІДНИКА
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ


Визначні місця Києва
Екскурсії Київ
тур вихідного дня Київ
екскурсії по Києву
екскурсійні тури
гарячі тури Київ
гарячі путівки Київ


СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Акротерій - декоративний виступ на кутах кришки саркофага. Назад >>

Апсида - напівкруглий або прямокутний виступ будівлі, який має власне перекриття. Назад >>

Аркада - система арок. Назад >>

Аркбутан - підпорна піварка. Назад >>

Аркосолій - напівкругла ніша в товщі стіни. У південній башті - аркова конструкція для підтримки склепіння. Назад >>

Голосники - керамічні глеки або горщики, вмуровані у верхні частини храму для полегшення конструкцій будинку і поліпшення акустики. Назад >>

Графіті - написи або малюнки, продряпані на стіні. Назад >>

Гульбище - відкрита тераса над галереями. Назад >>

Єпархія - церковно-адміністративний округ з архієреєм (єпископом) на чолі. Назад >>

Залом - уступ на високому даху. Характерний для української архітектури XVII-XVIII століть. Назад >>

Зондаж - дослідження архітектурних форм будинку розкриттям кладки, або ділянка розкритої кладки. Назад >>

Капітель - верхня частина колони або пілястри, розташована між стовбуром опори і горизонтальним перекриттям. Назад >>

Контрфорс - вертикальний виступ стіни, який укріплює будинок. Назад >>

Мафорій - плащ, який вкриває голову і плечі. Назад >>

Меандр - геометричний орнамент у вигляді ламаної лінії (слово походить від назви звивистої річки Меандр у Малїй Азії). Назад >>

Наличник - архітектурний елемент, який обрамляє віконний або дверний проріз. Назад >>

Пазуха склепіння - проміжок між склепінням і горизонтальним перекриттям над ним. Назад >>

Пандус - похила площадка, яка замінює сходи. Назад >>

Парус - конструкція, яка створює перехід від прямокутного приміщення до круглого барабана; звичайно має форму ввігнутого сферичного трикутника. Назад >>

Підпружні арки - арки, що підтримують купол. Назад >>

Пілон - архітектурний елемент у вигляді вертикального потовщення стіни. Назад >>

Пілястра - прямокутне або напівкругле потовщення стіни у вигляді напівколони з базою, стовбуром і капітеллю. Назад >>

Поребрик - декоративний візерунок з цеглин, покладених під кутом до стіни, або з цеглин спеціальної форми. Назад >>

Портал - архітектурно виділений вхід до будинку. Назад >>

Пучковий стовп - стовп, який має у плані складний багатогранний профіль. Назад >>

Ризаліт - виступ на будинку. Назад >>

Руст - прямокутний камінь з опуклою поверхнею або штукатурка, що імітує такий камінь. Назад >>

Секуляризація - відчуження церковної власності на користь держави. Назад >>

Трансепт - поперечне членування храму. В хрестовокупольних спорудах цей термін застосовується умовно, бо трансепт - приналежність споруд у формі базиліки. Назад >>

Фронтон - декоративний виступ над фасадом будинку. Назад >>

Хітон - одяг у вигляді довгої сорочки з поясом. Назад >>

Хори - верхня відкрита галерея або балкон всередині церкви. Назад >>

Хрестове склепіння - склепіння, створене шляхом перехрещення під прямим кутом двох рівних циліндричних або коробових склепінь. Назад >>

Цем'янка - товчена випалена цегла, яка додається до вапняного розчину для поліпшення його гідравлічних властивостей; цем'янкою називають також сам вапняний розчин з домішкою товченої випаленої цегли. Назад >>

 •  Мозаїки та фрески Cофіївського Собору
  Віртуальний тур по территорії заповідника

 • __


  Національний історико-культурний заповідник «Софія Київська»
  Адреса: Україна, Київ, вул. Володимирська, 24
  ст. метро "Золоті ворота ".
  Час роботи собору: 10:00 - 17.30
  Вихідний день: четверг